Spory, postępowania sądowe i arbitrażowe

Spory sądowe, arbitrażowe i negocjacje to mocna strona Kancelarii. Połączenie ducha walki z precyzyjnym podejściem do materiału dowodowego czyni nas wymagającym graczem. Odnieśliśmy sporo sukcesów w konfrontacji z większymi, silniejszymi, bardziej renomowanymi (i droższymi) kancelariami.

Ze względu na podstawowy przedmiot działalności Kancelarii, większość sporów, które prowadzimy ma międzynarodowy charakter zatem w grę nierzadko wchodzi obca jurysdykcja czy obce prawo materialne. Bez wątpienia, każdy spór tego rodzaju wymaga indywidualnego podejścia i znajomości podstaw obcego prawa.

Często bowiem polskie sądy nie rozumieją obcych instytucji prawnych, co prowadzić może do niewłaściwej interpretacji prawa. Problemem jest również zawiłości procedur sądowych i formalizm sądów w ich stosowaniu.

Jeżeli to możliwe, staramy się doprowadzić do ugodowego zakończenia sporu na rozsądnych warunkach, zwłaszcza jeżeli obie strony chcą zaoszczędzić sobie czasu i nerwów.

Większość prowadzonych przez nas spraw jest niejako “szyta na miarę”, nie grozi nam więc rutyna i zasklepienie w utartych schematach.

Nie bez znaczenia jest też znajomość mentalności naszych zagranicznych klientów lub oponentów.