Prosedyre og tvisteløsning

Vår erfaring omfatter stort sett prosedyre og tvisteløsning innenfor handelsområde og maritime saker hvor vi har representert både de saksøkere og saksøkte. Vi har arbeidet både for polske og utenlandske klienter og advokatfirmaer – vanligvis med suksess. Gode resultater av firmaet har sine gunner i kombinasjon av kampånd og nøyaktig framgangsmåte ved behandling av bevis. Det er imidlertid aldri for sent for oss å prøve å finne forlik.