Sjø – og transportrett

  • bistand ved kjøp/salg av skip og lystbåter
  • skipsregistrering og etablering av pant i skip og lystbåter
  • beskatning av sjømenn; saker knyttet til sosial forsikring (også forebygging av dobbel beskatning)
  • krav etter sjøulykker
  • lasteskadekrav
  • tjenester for selskap som driver med rekruttering av sjøfolk