Prawo morskie, transportowe i ubezpieczeniowe

Jest to podstawowa dziedzina naszej działalności. Robimy to z prawdziwą pasją i przyjemnością, a czy jest coś lepszego dla Klienta niż prawnik, który lubi swoją pracę?

Znamy i rozumiemy dobrze problemy i specyfikę branży morskiej i transportowej, a także szanujemy i doceniamy ciężką i niebezpieczną pracę na morzu. Jako jedna z niewielu kancelarii w Polsce specjalizujemy się w odszkodowaniach marynarskich.

Reprezentujemy praktycznie wszystkie strony obrotu morskiego – ubezpieczycieli i poszkodowanych, marynarzy i armatorów, właścicieli ładunku i przewoźników, stocznie i ich klientów itd.

Dlatego wiemy jak to działa.

Do stałych problemów prawnych, z którymi stykamy się w obrocie należą:

  • areszty /zwolnienia statków (i innych składników majątku)
  • rejestracja statków i hipotek morskich
  • roszczenia cargo, H & M oraz P & I
  • roszczenia z tytułu wypadków morskich, awarii wspólnej i ratownictwa
  • krajowy i międzynarodowy transport drogowy
  • budowa i remonty statków
  • optymalizacja podatkowa dla marynarzy
  • reprezentacja przed Urzędami Morskimi i Izbami Morskimi