odszkodowania marynarskie, arrest of vessels in Poland, prawo morskie, maritime law

Dochodzenie odszkodowań za wypadki na morzu (odszkodowania marynarskie)

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem odszkodowań marynarskich za wypadki na morzu.

Doświadczenie uczy, że poszkodowany (bądź jego rodzina) po skorzystaniu z pomocy Kancelarii, zaczyna być traktowany przez swojego pracodawcę czy ubezpieczyciela w poważny sposób, a załatwienie sprawy nie jest już odwlekane.

Nasza działalność w tym zakresie opiera się na zasadzie “No cure, no pay” (bez efektu nie ma zapłaty).

Nie pobieramy opłat wstępnych.

Ściśle konsultujemy się z klientem przy każdej istotnej decyzji dotyczącej wysokości odszkodowania.

Postępujemy z szacunkiem i zrozumieniem dla ludzkiego cierpienia i pomagamy poszkodowanym ocenić ich potrzeby po wypadku.

Odszkodowania marynarskie - krótka instrukcja poszkodowanego: :

1. W razie wypadku należy zadbać o jego należyte udokumentowanie np. wpis w dzienniku okrętowym, protokół powypadkowy, adresy ewentualnych świadków, zdjęcia itp.

2. Należy żądać od pracodawcy kopii wszystkich sporządzonych przez niego dokumentów dotyczących okoliczności wypadku, a także zbierać wszelką dokumentację medyczną związaną ze sprawą.

3. Należy zachować ograniczone zaufanie do osób reprezentujących armatora / ubezpieczyciela – zwłaszcza składanych przez nich obietnic. Osoby te mają na uwadze wyłącznie interesy swoich pryncypałów.

4. W przypadku prób jakiegokolwiek nacisku ze strony w/w osób, należy grzecznie przeprosić i spokojnie zakończyć rozmowę.

5. Jakiekolwiek oferty odszkodowania ze strony armatora / ubezpieczyciela powinny być sformułowane bądź potwierdzone na piśmie. Rozmowy telefoniczne bądź osobiste nie zostawiają śladu.

6. Należy unikać przekazywania oryginałów dokumentów przedstawicielom armatorów / ubezpieczycieli, a przynajmniej zrobić sobie ich kopie i żądać pokwitowania. Znane są przypadki (z okolic Szczecina), gdy poszkodowani przekazywali swoje dokumenty, które potem ginęły w tajemniczych okolicznościach.

7. Odmowa wypłaty odszkodowania bądź zaniżanie jego wysokości jest typową strategią negocjacyjną armatorów / ubezpieczycieli skierowaną na „zmęczenie” przeciwnika. Podobny cel ma ignorowanie bądź mało poważne traktowanie poszkodowanych lub ich rodzin.

8. Większość dokumentów szkodowych jest sporządzona w języku angielskim, a ich podpisanie rodzi określone skutki prawne (np. zrzeczenie się dalszych roszczeń). Nie należy niczego podpisywać bez całkowitej pewności co do treści tekstu i konsekwencji swojego podpisu.

9. W procesie dochodzenia odszkodowania należy zapewnić sobie pomoc osoby obeznanej z materią (prawnika lub przedstawiciela związków zawodowych). Osoba reprezentowana jest znacznie poważniej traktowana. Należy unikać wszelkich szemranych pośredników i załatwiaczy (w okolicach Szczecina działa jeden taki pan - patrz także punkt 6).

10. Należy pamiętać, że większość roszczeń o odszkodowanie ma dość krótki trzyletni termin przedawnienia i działania podjęte po upływie tego czasu mogą być nieskuteczne.