Kancelaria zajmuje się dochodzeniem odszkodowań marynarskich za wypadki na morzu.

Doświadczenie uczy, że poszkodowany (bądź jego rodzina) po skorzystaniu z pomocy Kancelarii, zaczyna być trakowany przez swojego pracodawcę czy ubezpieczyciela w poważny sposób, a załatwienie sprawy nie jest już odwlekane.

Nasza działalność w tym zakresie opiera się na zasadzie “No cure, no pay” (bez efektu nie ma zapłaty).

Nie pobieramy opłat wstępnych.

Ściśle konsultujemy się z klientem przy każdej istotnej decyzji dotyczącej wysokości odszkodowania.

Postępujemy z szacunkiem i zrozumieniem dla ludzkiego cierpienia i pomagamy poszkodowanym ocenić ich potrzeby po wypadku.

Odszkodowania marynarskie – krótka instrukcja poszkodowanego: :

1. W razie wypadku należy zadbać o jego należyte udokumentowanie np. wpis w dzienniku okrętowym, protokół powypadkowy, adresy ewentualnych świadków, zdjęcia itp.

2. Należy żądać od pracodawcy kopii wszystkich sporządzonych przez niego dokumentów dotyczących okoliczności wypadku, a także zbierać wszelką dokumentację medyczną związaną ze sprawą.

3. Należy zachować ograniczone zaufanie do osób reprezentujących armatora / ubezpieczyciela – zwłaszcza składanych przez nich obietnic. Osoby te mają na uwadze wyłącznie interesy swoich pryncypałów.

4. W przypadku prób jakiegokolwiek nacisku ze strony w/w osób, należy grzecznie przeprosić i spokojnie zakończyć rozmowę.

5. Jakiekolwiek oferty odszkodowania ze strony armatora / ubezpieczyciela powinny być sformułowane bądź potwierdzone na piśmie. Rozmowy telefoniczne bądź osobiste nie zostawiają śladu.

6. Odmowa wypłaty odszkodowania bądź zaniżanie jego wysokości jest typową strategią negocjacyjną armatorów / ubezpieczycieli skierowaną na „zmęczenie” przeciwnika. Podobny cel ma ignorowanie bądź mało poważne traktowanie poszkodowanych lub ich rodzin.

7. Większość dokumentów szkodowych jest sporządzona w języku angielskim, a ich podpisanie rodzi określone skutki prawne (np. zrzeczenie się dalszych roszczeń). Nie należy niczego podpisywać bez całkowitej pewności co do treści tekstu i konsekwencji swojego podpisu.

8. W procesie dochodzenia odszkodowania należy zapewnić sobie pomoc osoby obeznanej z materią (prawnika lub przedstawiciela związków zawodowych). Osoba reprezentowana jest znacznie poważniej traktowana.

9. Należy pamiętać, że większość roszczeń o odszkodowanie ma dość krótki trzyletni termin przedawnienia i działania podjęte po upływie tego czasu mogą być nieskuteczne.