odszkodowania marynarskie, arrest of vessels in Poland, prawo morskie, maritime law

Nasi Klienci

Naszymi Klientami byli między innymi:

- producent whisky ze Szkocji

- amerykański dostawca paliwa okrętowego

- firmy ubezpieczeniowe z Polski, Norwegii i Tajwanu

- producent wyposażenia okrętowego z Singapuru

- producent środków czystości z Jordanii

- armatorzy i managerowie statków z Polski, Rosji, Norwegii, Wielkiej Brytanii

- irlandzcy inwestorzy w branży rolnej

- rosyjskie i ukraińskie firmy handlowe

- greccy, polscy i rosyjscy operatorzy TSL

- rumuńska firma leasingowa

- stocznie remontowe i produkcyjne z Polski, Norwegii, Estonii i Łotwy

- polskie, niemieckie, norweskie, rosyjskie, brytyjskie i amerykańskie kancelarie prawne

- firma handlująca tworzywami sztucznymi z Kolumbii

i wielu innych