Nasi Klienci

Naszymi Klientami byli między innymi:

– producent whisky ze Szkocji

– amerykański dostawca paliwa okrętowego

– firmy ubezpieczeniowe z Polski, Norwegii i Tajwanu

– producent wyposażenia okrętowego z Singapuru

– producent środków czystości z Jordanii

– armatorzy i managerowie statków z Polski, Rosji, Norwegii, Wielkiej Brytanii

– irlandzcy inwestorzy w branży rolnej

– rosyjskie i ukraińskie firmy handlowe

– greccy, polscy i rosyjscy operatorzy TSL

– rumuńska firma leasingowa

– stocznie remontowe i produkcyjne z Polski, Norwegii, Estonii i Łotwy

– polskie, niemieckie, norweskie, rosyjskie, brytyjskie i amerykańskie kancelarie prawne

– firma handlująca tworzywami sztucznymi z Kolumbii

i wielu innych