O właścicielu

Bartosz Biechowski
Bartosz Biechowski – radca prawny
ur. 19 marca 1977 r. w Gdyni

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Włada biegle językiem angielskim (Certificate of Proficiency in English) oraz francuskim i rosyjskim.

Prawem morskim zajmuje się od 2003 roku – od 2007 w ramach własnej firmy.

Uczeń i okazjonalny współpracownik Pana Mecenasa Michała Rzeszewicza.
Jeden z członków – założycieli Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Szkole Morskiej w Gdyni

Blog Mecenasa Biechowskiego