81-526 Gdynia, ul. Świerkowa 30/2
tel. + 48 504 628 929
  PolskiEnglish
PolskiEnglish

Nota prawna


Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Biechowski prowadzona jest na zasadach określonych w Ustawie o Radcach Prawnych z 1982 r. Zgodnie z w/w Ustawą, radca prawny jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystkie fakty i okoliczności, o których dowiedział się w związku ze świadczona pomocą prawną.

Radca prawny jest również obowiązany unikać konfliktu interesów oraz posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z w/w Ustawą, radca prawny może udzielać wszelkiej pomocy prawnej.

Dane osobowe: 

1. Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych EU 2016/676 (RODO) informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Bartosz Biechowski, ul.  Świętojańska 118/9, 81-388 Gdynia
2. Kontakt z ADO – bartosz@biechowski.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego    
    rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia praz podmiot      
    świadczący usługi informatyczne
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy w oparciu o    uzasadniony interes realizowany przez administratora. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,        
   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
    zawarcia umowy.