81-526 Gdynia, ul. Świerkowa 30/2
tel. + 48 504 628 929
  PolskiEnglish
PolskiEnglish

Prawo morskie


Prawo morskie to trzon naszej działalności.

Posiadamy bardzo bogate i różnorodne doświadczenie w poniższych dziedzinach: 

- areszty i zwolnienia statków 

- rejestracja statków i hipotek morskich

- roszczenia z dziedziny ubezpieczeń morskich

- roszczenia ładunkowe

- roszczenia z tytułu wypadków morskich, awarii wspólnej i ratownictwa

- roszczenia z tytułu rozlewów olejowych

- odwołania od kar i decyzji wydawanych przez Port State Control. 

- dochodzenia w sprawie wypadków morskich

- budowa i remonty statków

- podatki marynarskie

- reprezentacja przed polskimi władzami morskimi, Izbami Morskimi, sądami i innymi organami we wszystkich powyższych sprawach