81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 118/9
tel. + 48 504 628 929
  PolskiEnglish
PolskiEnglish

Spory, postępowania sądowe i arbitrażowe


Spory sądowe, arbitrażowe i negocjacje to mocna strona Kancelarii.

Połączenie ducha walki z precyzyjnym podejściem do materiału dowodowego czyni nas wymagającym graczem. Odnieśliśmy sporo sukcesów w konfrontacji z większymi, silniejszymi, bardziej renomowanymi (i droższymi) kancelariami.

Ze względu na podstawowy przedmiot działalności Kancelarii, większość sporów, które prowadzimy ma międzynarodowy charakter zatem w grę nierzadko wchodzi obca jurysdykcja czy obce prawo materialne. Bez wątpienia, każdy spór tego rodzaju wymaga indywidualnego podejścia, znajomości podstaw obcego prawa, przepisów kolizyjnych i jurysdykcyjnych.

Jeżeli to możliwe, staramy się doprowadzić do ugodowego zakończenia sporu na rozsądnych warunkach.

Przez lata z sukcesem reprezentowaliśmy naszych Klientów w wielu sprawach z zakresu nie tylko prawa morskiego, transportowego i ubezpieczeniowego, ale także czynów niedozwolonych i szkód osobowych, prawa cywilnego i handlowego, własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i nie tylko.

Prowadzimy również sprawy dotyczące uznawania i wykonywania  w Polsce zagranicznych wyroków i orzeczeń arbitrażowych oraz zabezpieczania roszczeń (w szczególności poprzez areszty statków).